Pressmeddelande 2018-04-23

MTD byter VD

Rickard Lagesson blir tillförordnad VD på MTD. Nuvarande VD Charlotte Hansson lämnar efter fyra år MTD omgående för att övergå i egen verksamhet. Rickard som idag är försäljningschef har arbetat på MTD många år och är väl förtrogen med verksamheten. Processen med att finna en ny VD har påbörjats.

För mer information kontakta:

Styrelseordförande Jan Persson tel. 0708- 72 60 90

Tf. VD Rickard Lagesson tel. 0709-30 79 90

MTD – Morgontidig Distribution – levererar varje natt morgontidningar, tidskrifter, paket m.m. direkt till privatperson i postlådan – eller till företaget – över hela Sverige. MTD bildades 1992 och säljer och utvecklar rikstäckande och effektiva distributionstjänster som baseras på 40-talet terminaler och ca 8000 distributörer. MTD-Gruppen omsätter drygt 3 miljarder kronor och är ISO-certifierade för både kvalitet och miljö. MTD löser enkelt, engagerat och effektivt de morgontidiga leveranserna. www.mtd.se

Publicerad den 2018-04-23 01:19 – Dela på sociala medier

Nyhet 2018-04-13

MTD rekryterar ny CTO från iStone

Rekryteringen stärker bolagets kapacitet att både skala upp och produktifiera tekniken som krävs för sömlösa och effektiva logistiklösningar mot e-handeln.

Det svenska logistikföretaget MTD - Morgontidig Distribution som det senaste året har tagit stora kliv in i B2C-segmentet genom sin ¨hemleveranstjänst Postlådepaket får nu tillskott av Maria Burvall-Haag. Maria, tidigare konsultchef och projektledare på iStone. Maria har en beteendevetenskaplig och teknisk utbildning i botten och har arbetat med teknisk utveckling i över 10 år. Hon har arbetat som förvaltningsledare på Scania och senast som konsultchef och projektledare på iStone, ett konsultbolag som implementerar e-handelslösningar till olika bolag.

Maria tycker det ska bli spännande med logistikbranschen och MTD och ser fram emot att tillsammans med oss fortsätta utveckla IT-enhetens arbete och realisera den IT-strategi som ligger för året.

− Med denna viktiga rekrytering får vi värdefull kapacitet och kompetens för att skala upp den tekniska organisationen och snabbt tillhandahålla tjänster på nya marknader, säger Anette Jarlemark, Affärs- och Processutvecklingschef på MTD.

För mer information kontakta Anette Jarlemark på 08-531 945 03 eller

anette.jarlemark@mtd.se

 

Publicerad den 2018-04-13 01:45 – Dela på sociala medier

Nyhet 2018-04-13

Katarina Jörgensen har nu registrerats hos Datainspektionen som dataskyddsombud (DPO) på MTD.

I sin roll som dataskyddsombud har hon en nyckelroll i att främja en god dataskyddskultur inom MTD och bidra till att MTD efterlever den nya dataskyddsförordningens krav såsom uppfyllandet av de grundläggande principerna, de registrerades rättigheter och inbyggt dataskydd.

Dataskyddsombudet utgör en egen funktion i organisationen och rapporterar direkt till Maria Burvall-Haag, CTO i frågor som rör tillämpningen av dataskyddsförordningen. Dataskyddsombud ska självständigt och oberoende utgöra en stöd- och kontrollfunktion i dataskyddsfrågor.

Dataskyddsombudets arbetsuppgifter är att:
  • ge råd om skyldigheter och rättigheter enligt dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning
  • övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning
  • ge råd i konsekvensbedömningar av dataskydd och övervaka genomförandet av dessa
  • ge råd avseende kravställning och arbeta för att införa säkerhetsskyddsåtgärder enligt lagstiftning inom dataskydd
  • identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra utbildningar avseende dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.
  • planera och genomföra utbildningsinsatser inom informationssäkerhetsområdet i samarbete med CTO

Dataskyddsombudet ska också vara kontaktperson gentemot Datainspektionen i frågor som rör behandling av personuppgifter och kontaktperson gentemot allmänheten. Utöver dataskyddsfrågor kommer dataskyddombudet även att bistå internrevisionen vid behov samt bistå vid uppföljning av ledningssystem.

För mer information kontakta:

DPO Katarina Jörgensen

Tel 08-531 945 00 / dataskyddsombud@mtd.se

Publicerad den 2018-04-13 11:13 – Dela på sociala medier