Vår ledning

VD och Försäljning
Rickard Lagesson
08-531 945 04

Produktion
Urban Thalin
08-531 945 05

Ekonomi/HR
Elisabeth Liverfalk Lemon
08-531 945 11

IT
Maria Burvall Haag
08-531 945 15