Utlämnande av personuppgifter

För fullgörandet av tjänsterna som omfattas av Tjänsteavtalet kan det krävas att Personuppgiftsbiträdet lämnar ut Personuppgifter som mottagits från Personuppgiftsansvarig till en tredje part. Mottagarna av Personuppgifterna är utbärningsbolag och andra aktörer som i sin tur även kan komma att Behandla Personuppgifterna i egenskap av självständigt personuppgiftsansvariga. Utbärningsbolagen är:

Hall Media Logistik AB 556235-9074
Nim Distribution i Skåne AB 559111-0993
Norrbottens Media Distribution AB 556931-8347
NWT Distribution AB 556672-8878
Point Logistik Gota Media AB 556503-3098
Pressen Morgontjänst KB 916642-7139
Prolog KB 969706-0367
Svensk Hemleverans HB 969783-2302
Tidningstjänst AB 556039-7480
Västsvensk Tidningsdistribution KB 969678-5378

Third party transfers

Personal data shall be transferred to one or more, depending on the Controllers geografical need, distribution companies:

Hall Media Logistik AB 556235-9074
Nim Distribution i Skåne AB 559111-0993
Norrbottens Media Distribution AB 556931-8347
NWT Distribution AB 556672-8878
Point Logistik Gota Media AB 556503-3098
Pressen Morgontjänst KB 916642-7139
Prolog KB 969706-0367
Svensk Hemleverans HB 969783-2302
Tidningstjänst AB 556039-7480
Västsvensk Tidningsdistribution KB 969678-5378