Miljön är viktig för oss

Vi är stolta över att vara miljöcertifierade enligt ISO 14001 fram till år 2022.

Sedan många år arbetar vi intensivt med miljöfrågorna och har vidtagit en rad åtgärder för att minska vår miljöpåverkan. Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet. Bland annat så sker hälften av våra leveranser helt fossilfritt, tack vare att de lokala distributörerna går, cyklar, kör elmoped eller elbil.

Samdistributionen som sker tillsammans med utdelningen av Sveriges morgontidningar är grunden, och den ger en minskad miljöbelastning. Vi som sysslar med transporter har ett extra stort ansvar för att minska belastningen på miljön. 

Ett annat exempel är att vi skriver avtal med våra största transportörer som kör i vårt fjärrnät, där vi preciserar en rad miljökrav som ska uppfyllas för att få vara leverantör åt oss. Till exempel ska chaufförerna vara utbildade i eco-driving, och alla nya fordon som köps in ska ha bästa miljöklass.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?

Lämna dina kontaktuppgifter, så hör vi av oss.

krävs

krävs

Frivillig

krävs

MTD:s miljöpolicy

Klicka här för att se MTD:s miljöpolicy i sin helhet.