Ständig koll på kvaliteten

MTD är ISO-certifierad inom kvalitet och miljö fram till 2022. Vi jobbar med ständiga förbättringar och har ett väl utvecklat kontrollsystem för att mäta vår leveranskvalitet. I och med detta kan vi snabbt vidta nödvändiga insatser och direkt lokalisera och åtgärda avvikelsen. Allt för att uppnå och säkerställa bästa processprestanda.

Vi följer löpande upp vad som händer och för att informationen ska komma till konkret nytta har vi också regelbundna avstämningar med dig som kund. Allt för att vara säkra på att kvalitetsnivåerna upprätthålls.

Kvalitet är en färskvara. Det gäller att vara bra timme efter timme, dag efter dag, vecka efter vecka …

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?

Lämna dina kontaktuppgifter, så hör vi av oss.

krävs

krävs

Frivillig

krävs

MTD:s kvalitetspolicy

Klicka här för att se MTD:s kvalitetspolicy i sin helhet.