Press och media

Du hittar nyheter och pressreleaser om MTD på vår sida på MyNewsdesk.

I spalten intill kan du ladda ner företagsinformation, faktablad och logotyper. Kontakta Rickard Lagesson för andra mediefrågor eller ytterligare material.

VD
Rickard Lagesson
08-531 945 04

Följ oss på My Newsdesk

MTD publicerar regelbundet nyheter på My Newsdesk. Följ oss där!