Peter Lindberg, SCM manager på Svenska Spel

”I spelvärlden går det fort, nyheter och spelkuponger måste komma fram i tid.”

Svenska Spel har en bred produktportfölj och ett stort antal leverantörer och samarbetspartners. Produkterna säljs via ca 2 400 fullsortimentsombud, ca 2 900 lottombud och ca 2 000 restauratörer. Dessutom finns fyra kasinon av internationell standard.
För denna verksamhet har Svenska Spel ett mycket omfattande behov av spel-, reklam- och profilmaterial för försäljningen. Materialet kännetecknas i många fall av korta ledtider för produktion och leverans, och dessutom av kort livslängd.

"Stora delar av materialet är av karaktären att det måste finnas på plats en viss bestämd tid, annars påverkas försäljning och kundnöjdhet direkt negativt.", säger Peter Lindberg på Svenska Spel. "Av den anledningen är kraven på materialstyrning, produktionsprocesser och inte minst rikstäckande leveranser mycket höga. MTD möter alla våra krav på distribution, inklusive den höga leveranssäkerheten trots korta ledtider."

Svenska Spels distributionsupplägg utgår ifrån Oddsets programblad som produceras måndagar och torsdagar. Korrektur lämnas till tryckeriet 10.30 respektive produktionsdag och MTD hämtar programbladet tillsammans matchbundna kuponger löpande under dagen för att leverera detta till alla ombud morgonen därpå före 06.59, alltså bara drygt 20 timmar efter lämnat korrektur. I dessa sändningar ingår även kampanjutskick och övrigt beställt ombudsmaterial.

"De största fördelarna med MTD som leverantör är den morgontidiga leveransen, den höga leveranssäkerheten och ett konkurrenskraftigt pris." avslutar Peter Lindberg.

Har ditt företag behov av paket- och palltransporter?

Lämna dina kontaktuppgifter, så hör vi av oss.

krävs

krävs

Frivillig

krävs