Vår ledning

VD
Charlotte Hansson
08-531 945 01

Försäljning
Rickard Lagesson
08-531 945 04

Produktion
Urban Thalin
08-531 945 05

Affärs- och Processutveckling
Anette Jarlemark
08-531 945 03

Ekonomi/HR
Elisabeth Liverfalk Lemon
08-531 945 11