Press och media

Du hittar nyheter och pressreleaser om MTD på vår sida på MyNewsdesk.

I spalten intill kan du ladda ner företagsinformation, faktablad och logotyper. Kontakta Charlotte Hansson för andra mediefrågor eller ytterligare material.

VD
Charlotte Hansson
08-531 945 01

Följ oss på My Newsdesk

MTD publicerar regelbundet nyheter på My Newsdesk. Följ oss där!